La data de 24 și 25 februarie, au avut loc o nouă sesiune de instruiri din cadrul proiectului „Acțiune pentru Justiție”. De data aceasta, cei 26 de tineri juriști, participanți ai noii ediții, au avut parte de un training în „Jurisprudența CtEDO în raport cu Republica Moldova” și de o instruire în domeniul managementul timpului.

 

Sâmbătă, participanții au aflat mai multe despre „Jurisprudența CtEDO în raport cu Republica Moldova” alături de Vadim Vieru, președinte al Asociației Tinerilor Avocați din Moldova și expert în cadrul Asociației Promo-Lex. Pe parcursul zilei, participanții au avut oportunitatea de a afla mai multe despre CtEDO, despre procedura de depunere a unei cereri, despre cazuri sonore cu implicarea Moldovei și au discutat despre tendințele curente. În a doua parte a zilei, participanții au analizat diverse procese de judecată, au discutat pe marginea exemplelor de speță. Această sesiune face parte din modulul ILearn - al doilea modul al programului „Acțiune pentru Justiție”, ce presupune o serie de sesiuni cu experți în drept, pe subiecte de interes profesional, dar și vizite de studiu la instituțiile de resort.

 

 

În cea de-a doua zi de instruiri, participanții au învățat cum să gestioneze cea mai prețioasă resursă de care dispune orice jurist - timpul. Strategii, tehnici, exerciții și motivație - toate de la Ilie Dercaci, cel care știe cel mai bine secretele unui time management eficient.

 

Readucem aminte că „Acțiune pentru Justiție” reprezintă un program național complex, ce întrunește 26 de participanți, printre care: studenți ai facultăților de drept din țară, avocați și funcționari publici, care pe parcursul a șase luni de zile, vor beneficia de o serie de instruiri în dezvoltare personală, sesiuni cu experți profesioniști din țară și de peste hotare, vizite de studiu la instituțiile relevante sistemului de drept din Republica Moldova, de mentorat și ghidare profesională în virtutea domeniului de interes a participanților, și de consiliere în domeniul managementului proiectelor, dat fiind faptul că pe parcurs, participanții vor implementa propriile acțiuni în vederea soluționării anumitor aspecte problematice din domeniul justiției. Iar cei mai activi și dedicați participați vor fi premiați cu o vizită de studiu peste hotare.

 

Pentru a treia ediție consecutiv, organizația INVENTO își păstrează ambiția inițială a proiectului „Acțiune pentru Justiție”, și anume, de a crea o comunitate puternică a tinerilor juriști (24 – 30 ani), susținuți prin formare personală și profesională, în vederea consolidării și promovării profesionalismului, transparenței, integrității și participării civice. Programul se bucură de o rețea de 45 de absolvenți, care sunt activ implicați în diverse ramuri ale sistemului de drept.

 

Proiectul „Acțiune pentru Justiție” este implementat de către INVENTO, cu susținerea Fundației Hanns Seidel – Republica Moldova și Pretura Centru.