Marta Bizgan, absolventă a proiectului „Acțiune pentru Justiție, ediția II-a”, este audientă la Institutului Național al Justiției și candidat la funcția de procuror. Marta a absolvit Facultatea Drept a Universității Libere Internaționale din Moldova, licență și masterat, iar dorința de a implementa activități de dezvoltare profesională și personală au apărut încă din perioada când activa în calitate de specialist principal în secția secretariat, petiții și audiență din cadrul Aparatului Procuraturii Generale.
 
 „Justiție prin instruire” este proiectul inițiat de aceasta și este dedicat unui număr de 60 de funcționari din cadrul Procuraturii Generale, Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor, Procuraturii Anticorupție, Procuraturii pentru Combatarea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și Procuraturii municipiului Chișinău. Aceștia, pe perioada de implementare a proiectului (noiembrie 2018 – martie 2019), beneficiază de 8 sesiuni tematice,  unde au posibilitatea de a însuși tehnici și metode privind protecția datelor cu caracter personal, evitarea conflictelor de interese și integritatea funcționarului public, precum și alte subiecte de actualitate sporită pentru domeniul vizat, furnizate de către formatori versați în domeniile de referință.

 În cele ce urmează, vă propunem un scurt interviu cu Marta Bizgan, coordonatoare a Grupul ,,Inițiativă pentru Dezvoltare”. 

 -          Ce te-a determinat să alegi cariera unui jurist?

Probabil puterea adevărului și faptul că esența mea ca personalitate  este dreptatea și echitatea în toate.

 -          De ce anume procuratura?

E instituția și domeniul în care mă regăsesc și cred că aici voi putea realiza lucruri frumoase.

 -    Dedicația ta ”de schimbare/îmbunătățire” este remarcată prin numeroasele proiecte pe care le implementezi, de unde vine motivația?

Am activat în calitate de specialist principal în Secția secretariat, petiții și audiență din cadrul Aparatului Procuraturii Generale o perioadă de 5 ani. Am fost funcționar public și întotdeauna mi-au lipsit activitățile de dezvoltare profesională și personală, am căutat modalități de dezvoltare individual. De aici vine și motivația, mai ales că conducerea Procuraturii Generale este deschisă spre colaborare la inițiative de dezvoltare profesională și instituțională.

Totodată, în 2017 am demarat acest proiect prin organizarea unei sesiuni de instruire pentru funcționarii publici din Procuratura Generală și având un feedback pozitiv din partea participanților, am decis să continuăm.

 

 

-            În ce constă proiectul tău?

Proiectul ,,Justiție prin instruire”, implementat de Grupul ,,Inițiativă pentru Dezvoltare” din care fac parte eu și colegii mei Aliona Barbăscumpă, Petru Iarmaliuc și Dmitrii Achimenco, constă în  desfășurarea unui curs de instruire cu tema ,,Sporirea nivelului de profesionalism al funcționarilor publici din cadrul Procuraturii′′ destinat funcționarilor publici din cadrul funcționarilor publici din cadrul Procuraturii Generale, Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor, Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Procuraturii Anticorupție și Procuraturii mun.Chișinău. Cursul de instruire cuprinde 8 sesiuni tematice: managementul stresului; protecția datelor cu caracter personal; planificarea activităților și munca extraprogram; conflictul de interese în serviciul public; particularitățile lucrului în echipă; managementul schimbării; eficientizarea exercitării atribuțiilor de serviciu; etica și integritatea funcționarului public din cadrul Procuraturii, subiecte relevante și utile activității funcționarilor publici.

Proiectul este pe ultima sută de metri, pînă la etapa actuală au fost realizate 7 sesiuni de instruire, unii participanți au aflat informații noi, alții și-au consolidat cunoștințele. 

-          De ce ai ales să lucrezi cu funcționarii publici din Procuratură?

Atunci cînd cetățeanul apelează la Procuratură, prima persoană cu care interacționează este funcționarul public din cancelarie, de aceea este necesară pregătirea profesională a acestuia, pentru că într-o anumită măsură, funcționarul public contribuie la crearea imaginii instituției.

Totodată,  activitatea funcționarilor publici este strîns legată de activitatea procurorului, de aceea pregătirea profesională și personală a lor facilitează, pe anumite segmente, munca procurorului.

Ideea de proiect a fost generată și de faptul că trei membri ai echipei, eu, Petru și Dmitrii suntem audienți ai INJ, candidați la funcția de procuror, iar Aliona este avocat stagiar, toți suntem viitori actori ai justiției și dorim ca societatea să perceapă Procutratura ca instituția în care pot avea încredere.

 -          La ce nivel este realizat scopul inițial al proiectului, la etapa actuală?

Scopul proiectului - creșterea nivelului de profesionalism al persoanelor implicate în efectuarea justiției – urma a fi realizat prin abordarea a două componente: dezvoltarea personală și dezvoltarea profesională. În calitate de formatori au fost invitați personalități din varii domenii: administrație publică; procuratură; psihologie; public speaking; protecția datelor cu caracter personal etc. Această formulă se datorează faptului că eu, Aliona și Dmitrii am participat în cadrul proiectului Acțiune pentru Justiție implementată de AO Invento, de unde ne-am inspirat pentru a ne continua ideile în domeniile de activitate alese.

Referitor la realizarea scopului Proiectului, consider că ar trebui să aprecieze funcționarii publici care au participat la curs.

Sperăm că prin proiectul ,,Justiție prin instruire” am inspirat funcționarii să vină cu inițiative proprii de dezvoltare.

 -          Care este finalitatea proiectului?

Finalitatea proiectului sunt funcționarii publici profesioniști care inspiră încredere cetățenilor.

La moment, proiectul realizează instruirea funcționarilor publici din Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Procuratura Anticorupție și Procuratura mun.Chișinău. Pe viitor, sper să avem posibilitatea de a extinde proiectul în procuraturile teritoriale (zona nord, centru și sud).

 

______________________________________________________________________________

Reamintim că proiectul ,,Justiție prin instruireˮ face parte din programul de granturi Maratonul Justiției , care este implementat de către INVENTO, cu suportul generos al poporului americat, prin intermediul Departamentului de Stat al SUA și a Fundației Freedom House in Moldova.