INVENTO anunță concurs de selectare a unui consultant(ă) în evaluarea necesităților instituționale de formare și a subiectelor prioritare de formare a competențelor profesioniștilor din sistemul justiției la nivel național și în particular, în 4 regiuni de proiect.

 

Din martie, 2020, INVENTO este partener de implementare al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD Moldova) în cadrul proiectului Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova, realizat cu finanțarea Suediei.

 

Raportul  va conține constatări privind setul de competențe necesare îmbunătățirii nivelului de coordonare la nivel subnațional, în realizarea actului justiției și îmbunătățirea accesului pentru grupurile vulnerabile de către profesioniștii de la nivel subnațional și recomandări cu privire la structura și conținutul programului de consolidare a capacităților profesioniștilor din domeniul justiției.

 

În vederea elaborării unui produs cât mai relevant și util, în cadrul procesului de elaborare consultantul va avea următoarele responsabilități:

 • Evaluarea necesităților și subiectelor prioritare de formare a competențelor soft ale profesioniștilor din sistemul justiției;
 • Identificarea recomandărilor cu privire la programele de formare pentru dezvoltare personală;
 • Elaborarea calendarului de întâlniri cu decidenții/subiecții relevanți;
 • Prezentarea Raportului de evaluare.

 

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:

 • studii superioare complete în domeniul științelor științe socio-umane (drept, administrație publică, sociologie sau alte domenii relevante);
 • experiență în domeniul dezvoltării instituționale și resurse umane;
 • experiență de colaborare cu instituțiile din sistemul justiției;
 • cunoașterea limbilor română, rusă și engleză (scris și oral) la nivel avansat.
 • abilități organizatorice și de comunicare instituțională;
 • punctualitate și responsabilitate;
 • abilități analitice;
 • spirit de inițiativă;

 

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de motivare care va conține și o schemă a metodologiei de lucru;
 • Trimiteri la cercetări/lucrări anterioare realizate în domeniul justiției;
 • Oferta financiară, care va include doar costul final pentru produs.

 

Dosarul va fi expediat, prin e-mail, la ao.invento@gmail.com, cu subiectul e-mailului “Consultanță în evaluarea necesităților instituționale de formare”, până la data de 27 aprilie, 2020 inclusiv.

 

Termenii de referință ai poziției pot fi găsiți aici.

     

INVENTO promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

 

Pentru mai multe informații, persoana de contact este Ana Indoitu, Coordonator de Proiect, care poate fi contactată la adresa de email: comunicare.invento@gmail.com