INVENTO selectează un/o expert/expertă pentru analiza barierelor în administrarea eficientă a justiției și îmbunătățirea accesului la justiție.

Din martie, 2020, INVENTO este partener de implementare al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD Moldova) în cadrul proiectului Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova (în continuare – Proiect), realizat cu finanțarea Suediei.

 Rezultatul activității expertului/ei va fi un pachet de produse necesare pentru conceptualizarea și pregătirea  Hackathon-ului cu genericul Acces la Justiție, ce  va conține următoarele:

 • Raport ce conține datele de referință si constatările analizei problemelor aferente realizarii actului justiției și îmbunătățirea accesului pentru grupurile vulnerabile. Constările raportului  vor sta la baza formulării a minimum 5 probleme baseline/provocări setate în Hackathon, pentru care urmează să se dezvolte soluții inovative și creative;
 • Conceptul evenimentului, care va descrie obiectivele setate, profilul participanților și cerințele față de participanți, profilul juriului și experților, precum și partenerilor;
 • Strategia de informare pentru atragerea participanților.

 

 

 În vederea elaborării unui produs cât mai relevant și util, în cadrul procesului de elaborare consultantul va avea următoarele responsabilități:

 1. Elaborarea metodologiei si instrumentelor pentru evaluarea barierelor principale în administrarea justiției și îmbunătățirea accesului la justiție pentru grupurile vulnerabile;
 2. Identificarea grupurilor care vor participa in  evaluare;
 3. Elaborarea calendarului de întâlniri cu decidenții/subiecții relevanți;
 4.  Evaluarea barierelor principale în administrarea justiției și îmbunătățirea accesului la justiție pentru grupurile vulnerabile;
 5. Raport ce conține datele de referință si constatările analizei problemelor aferente  realizării actului justiției și îmbunătățirea accesului pentru grupurile vulnerabile. Constările raportului vor sta la baza formulării a minimum 5 probleme baseline/provocări setate în Hackathon, pentru care urmează să se dezvolte soluții inovative și creative;
 6. Conceptul evenimentului, care va descrie obiectivele setate, profilul participanților si cerințele fata de participanți, profilul juriului si experților, precum si partenerilor;
 7. Strategia de informare pentru atragerea participanților.

 

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:

 • studii superioare complete;
 • experiență în domeniul cercetării de marketing/analizei sistemice;
 • experiență de colaborare cu instituțiile din sistemul justiției;
 • cunoașterea limbilor română și engleză (scris și oral) la nivel avansat.
 • abilități organizatorice și de comunicare instituțională;
 • punctualitate și responsabilitate;
 • abilități analitice;
 • spirit de inițiativă;

 

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de motivare care va conține și o schemă a metodologiei de lucru;
 • Trimiteri la cercetări/lucrări anterioare realizate;
 • Oferta financiară, care va include doar costul final pentru produs.

Dosarul va fi expediat, prin e-mail, la ao.invento@gmail.com, cu subiectul e-mailului Expertiză în analiza barierelor din justiție”, până la data de 8 mai, 2020 inclusiv.

 

Termenii de referință ai poziției pot fi găsiți aici.

 

INVENTO promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

Pentru mai multe informații, persoana de contact este Ana Indoitu, Coordonator de Proiect, care poate fi contactată la adresa de email: comunicare.invento@gmail.com