CONTEXT

Furnizarea ineficientă a serviciilor din sectorul justiției, însoțită de încrederea scăzută în instituțiile de guvernare, consolidează o cultură a pasivității civice, în timp ce o coeziune socială slabă alimentează diviziunile și inechitățile sociale profunde în mediile urbane / rurale, nivelul de venit, apartenența etnică și lingvistică. Acest lucru este deosebit de relevant la nivel local, unde nivelele de implicare civică și împuternicire legală sunt scăzute, organizațiile societății civile sunt slabe sau nu sunt capabile să asigure o monitorizare și o supraveghere adecvată a livrării justiției în comunitatea lor și nu sunt capabile să se angajeze cu actorii lanțului de justiție într-o manieră constructivă.

 

Din luna martie a anului 2020, INVENTO este un partener pentru implementarea Programului de Dezvoltare al Națiunilor Unite (UNDP Moldova) în consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova (în continuare - Proiect), finanțat de Suedia.

 

În acest context, organizația va contribui la atingerea Obiectivului 2 al Proiectului, asigurând dezvoltarea capacităților profesioniștilor din justiție, pentru a atinge coordonarea actului de justiție și accesului la justiție pentru grupurile vulnerabile la nivel local.

 

În special, INVENTO are scopul de a implementa programul pentru a dezvolta capacitatea profesioniștilor de a coordona și  asigura eficient actul înfăpturii justiției în 4 regiuni ale țării. Însă, va fi contractată o companie pentru evaluarea nevoilor instituționale și soft skills-urile  profesioniștilor din domeniul justiției, în baza cărora, contractantul va dezvolta un program de consolidare a capacităților personale regionale pentru un termen de 6 luni.

OBIECTIVELE ȘI DOMENIUL DE ACTIVITATE

Obiectivul general al proiectului este de a consolida competențele profesioniștilor din justiție din 4 regiuni pentru a le permite acestora să coordoneze mai bine la nivel subnațional, îndeplinind în același timp sarcinile lor. Acest program va ajuta profesioniștii din justiție să își îmbunătățească modul în care interacționează, să-și îmbunătățească rezolvarea problemelor și abilitățile de management personal care să conducă la o mai bună eficiență în întreaga instituție.

 Domeniul de activitate al ofertantului include următoarele sarcini:

 • Efectuarea unei analize a necesităților de formare a profesioniștilor din sectorul justiției, care trebuie îmbunătățite pentru o coordonare eficientă a justiției;
 • Dezvoltarea unui program de formare care să fie corelat cu nevoile de formare identificate;
 • Furnizarea serviciilor de instruire pentru profesioniștii din justiție din cele patru regiuni ale proiectului (80) pentru îmbunătățirea abilităților lor profesionale;
 • Pregătirea și facilitarea activităților de team building pentru fiecare din cele patru regiuni ale proiectului;

 

Pentru a atinge obiectivele declarate, prestatorul de servicii va:

 1. Elabora un raport inițial care conține planul de lucru, metodologia detaliată și instrumentele pentru realizarea misiunii;
 2. Executa un exercițiu de evaluare a nevoilor instituționale a abilităților personale și profesionale necesare pentru consolidarea capacității profesioniștilor din justiție;
 3. Prezenta raportul de evaluare cu rezultatele și propunerile de intervenție echipei de proiect.
 4. Dezvolta și coordona cu echipa de proiect conceptul și materialele de instruire pentru programul de consolidare a capacităților;
 5. Elabora și coordona cu echipa de proiect și coordonatorii instituționali a planului de lucru detaliat al instruirilor;
 6. Furniza 32 de cursuri de instruire pentru profesioniștii din justiție din patru regiuni, pentru a-și îmbunătăți abilitățile profesionale;
 7. Pregăti și prezenta rapoarte post-training pentru a reflecta rezultatele fiecăreia dintre sesiunile de instruire și recomandări, dacă este necesar, pentru intervențiile ulterioare;
 8. Lucra îndeaproape cu echipa proiectului pentru a facilita activitățile de team building pentru patru echipe regionale de profesioniști.

 

Intervalul de timp și locația

Perioada preconizată de implementare a sarcinilor propuse este în perioada iunie 2020 - martie 2021. Locația de formare va fi în Moldova. Instruirile care urmează să fie efectuate în cele patru regiuni vor fi situate în Criuleni, Soroca, Comrat ( UTA Găgăuzia), Cimișlia.

 

Cerințe lingvistice

Toate comunicările și documentația referitoare la proiectarea și furnizarea instruirii vor fi în limba română pentru profesioniștii din domeniul justiției din Criuleni, Soroca și Cimișlia și în limba rusă pentru profesioniștii din justiție din Comrat.

Cum se depune oferta?

Părțile interesate trebuie să depună un dosar care să cuprindă:

 • CV-ul actualizat al companiei;
 • Oferta tehnică (viziunea executării sarcinilor și metodologia activității);
 • Oferta financiară, care va include costul final al serviciului (în USD), cu defalcările pe categorii de cheltuieli.
 • CV-urile managerului de sarcini (Task Manager), Formatorii seniori.

 

Limba în care pot fi depuse ofertele: Română / Engleză

Fișierul va fi expediat, prin e-mail, la următoarea adresă: ao.invento@gmail.com, cu subiectul e-mail-ului „Compania care va derula un program de consolidare a capacității”, până pe 12 iunie 2020 (termen extins).

 

Termenii de referință ai poziției pot fi găsiți aici.

 

INVENTO promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

 

Pentru mai multe informații, persoana de contact este Ana Indoitu, coordonatorul proiectului, care poate fi contactată la adresa de e-mail: comunicare.invento@gmail.com