Concluziile și recomandările Forumului Național: Justiție pentru toți - Agenda 2030 au fost transmise mai multor instituții de stat implicate în reforma justiției – Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Consiliului Superior al Magistraturii, Centrului Național Anticorupție și Cancelariei de Stat.

Documentul descrie o serie de bariere și oferă un de recomandări pentru instituțiile din domeniu pentru a asigura o justiție echitabilă și a atinge până în 2030 Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), în special  ODD16 – Pace, justiție și instituții puternice. Recomandările incluse în raport au fost elaborate de participanții la Forumul Național „Justiție pentru toți – Agenda 2030”. Evenimentul s-a desfășurat pe 27 februarie 2020, la Chișinău și a întrunit peste 120 de participanți: reprezentanți din sistemul de drept al Republicii Moldova, Guvern, judecători, procurori, avocați, mediul academic, organizații neguvernamentale, mass-media, parteneri de dezvoltare ș.a.

Participanții au discutat provocările și barierele structurale, precum și soluțiile de depășire ale acestora, în cadrul a trei ateliere tematice:

  • Creșterea accesului la justiție pentru toți;
  • Reducerea corupției;
  • Comunități sigure și securizate.

Atelierele nominalizate corespund câtorva ținte definite pentru a atinge Obiectivul 16 asumat de Republica Moldova prin adoptarea Agendei 2030 de Dezvoltare Durabilă - promovarea statului de drept și asigurarea accesului egal la justiție pentru toți, reducerea semnificativă a corupției și dării de mită în toate formele sale, reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și a ratelor de deces conexe.

Printre recomandările privind sporirea accesului la justiție se numără: adaptarea clădirilor instanțelor de judecată și a procuraturilor la necesitățile persoanelor cu dizabilități, inclusiv crearea unui mecanism prin care acestea să beneficieze de asistență personală în sediile instanțelor de judecată și procuraturi; introducerea prestării serviciilor juridice pro bono, obligatorii pentru toți avocații; consolidarea dialogului inter-profesional continuu între toate profesiile juridice; introducerea în curriculumul universitar a disciplinei dedicate tehnicii redactării textelor juridice.

 

Participanții la atelierul care a pus în discuție reducerea corupției au înaintat 18 recomandări, printre care se numără: crearea unui mecanism eficient pentru supravegherea și controlul activității partidelor politice: finanțare, structura organelor de autoadministrare etc; elaborarea și stabilirea unui mecanism eficient de atragere la răspundere pentru lipsa de transparență: modificări la legislația contravențională și privind transparența decizională, stabilirea exactă a faptelor care constituie încălcare a transparenței decizionale și a organelor abilitate să constate încălcările etc.

În contextul reducerii violenței, participanți la forum au evidențiat necesitatea creării unor mecanisme de cooperare interinstituțională și interdepartamentală pentru a răspunde adecvat fenomenului infracțional soldat cu violență și victime; dezvoltarea programelor de educație formală pentru toleranță zero față de violența sexuală, violența împotriva fetelor/femeilor la nivel preșcolar și școlar.

 

Recomandările sunt adresate atât Guvernului, cât și sistemului judecătoresc și procuraturii, precum și mediului academic.

Forumul Național: Justiție pentru toți - Agenda 2030, a fost organizat de INVENTO, cu contribuția poporului american, Departamentului de Stat al SUA, prin intermediul Freedom House, și al Suediei, prin intermediul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, în parteneriat cu Fundația Hanns Seidel Stiftung.

 

Accesați aici raportul de la eveniment.