Asociația INVENTO este o organizație neguvernamentală, non-profit și apolitică, înființată în anul 2011 în scopul promovării dezvoltării socio-economice și justiției sociale. Organizația contribuie la capacitarea umană prin elaborarea și implementarea unor programe în domeniul: justiției, economiei sociale, educației și bunei guvernări.

 

O direcție de activitate a organizației este asigurarea accesului la justiție. În acest sens, INVENTO desfășoară proiecte ce au drept scop eficientizarea serviciilor din justiție și îmbunătățirea accesului la justiție a populației, în special din grupurile vulnerabile și marginalizate. Acest scop este realizat prin proiecte ce vor spori capacitățile profesioniștilor din sistemul justiției de a furniza servicii calitative, consolidarea societății civile și a inițiativelor din justiție,  cât și creșterea nivelului de cunoștințe juridice a populației marginalizate – tineri, femei din mediul rural. 

 

Pentru asigurarea implementării proiectelor curente, organizația INVENTO caută un/o coordonator/oare de proiect calificat/ă.


Responsabilități cheie:

 • Planifică, execută și raportează activități de proiect;
 • Realizează managementul echipei de proiect;
 • Pregătește și organizează activități conform planurilor de acțiuni (evenimente de lansare, conferințe, instruiri, vizite de studii etc);
 •  Asigură comunicarea cu experții și partenerii proiectului;
 •  Facilitează fluxul de informații în cadrul organizației;
 •  Participă și coordonează elaborarea materialelor în cadrul proiectului (ghiduri, studii, cercetări);
 •  Elaborează rapoarte narative despre implementarea proiectelor (în engleză și română);
 •  Administrează granturile oferite în cadrul proiectului, în baza Politicii de Management a Granturilor.

Calificări și abilități:

 •  Studii de licență în științe socio-umane (politologie, drept, administrație publică, relații internaționale, sociologie sau alte domenii relevante);
 •  Cel puțin 2 ani de experiență într-o funcție de coordonator de proiect;
 •  Cunoașterea detaliată a sistemului justiției, precum și activitatea organizațiilor societății civile;
 •  Abilități avansate de analiză și raportare;
 •  Abilități excelente de vorbire și prezentare;
 •  Cunoașterea fluentă a limbii române și engleze; cunoașterea limbii ruse va constitui un avantaj;
 •  Utilizator PC avansat, cu abilități de cercetare în mediul online, abilități de utilizare a procesoarelor de text și calcul tabelar (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint și Internet);

 

Locul de muncă: Organizația INVENTO, Chișinău.

Program de lucru: 30 de ore pe săptămână (part-time)

Dată de începere: 1 decembrie, 2020.
Durata contractului: Contractul este pentru o perioadă determinată de 7 luni, cu posibilitate de prelungire, în baza rezultatelor procesului de evaluare internă.

Tipul contractului: Prestări servicii

Persoanele interesate, sunt încurajate să facă cunoștință cu activitatea organizației pe site-ul www.invento.md. Organizația își rezervă dreptul să solicite suplimentar copii ale documentelor de studii și activitate de muncă, să respingă dosarele incomplete.

Etapele concursului:

 1. Preselecția

La această etapă, dosarele vor fi evaluate în baza criteriilor:
• Calificarea profesională;
• Experiența relevantă;
• Motivația.
Pentru următoarea etapă vor fi contactați doar solicitanții pre-selectați.

        2. Interviul

În funcție de rezultatele etapelor anterioare, comisia de concurs va invita pentru interviu candidații selectați, care vor fi anunțați despre data și locul desfășurării interviului.

        3. Test scris 

Prin testarea scrisă, vor fi evaluate capacitățile profesionale ale candidaților.

       4. Evaluarea finală 

În urma evaluării prestației candidaților la etapele anterioare, va fi selectat un/o candidat/ă pentru funcția de Coordonator/toare de Proiect.

 

Mod de aplicare:
Persoanele interesate sunt invitate să expedieze dosarele complete în limba română, la adresa de e-mail: ao.invento@gmail.com, indicând în linia subiectului Nume/ Prenume/ Asistență de proiect pînă la data de 8 noiembrie, 2020.

 

Dosarul trebuie să includă:

• CV-ul actualizat.
• O scrisoare de intenție unde va fi explicat, în linii generale, motivul care v-a determinat să participați la concursul de selectare, care sunt competențele și experiența relevantă funcției la care aspirați; ce așteptări aveți și cum puteți contribui la implementarea proiectelor în domeniului accesului la justiție. Evitați să repetați informația prezentată în CV. Volumul maxim - 700 cuvinte.

! Vă rugăm să indicați așteptările salariale (suma netă în MDL) și datele de contact a două persoane de referință.


INVENTO promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

Vor fi contactați doar candidații preselectați pentru un test scris și un interviu.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este Ana Indoitu, Președinte, prin contact la adresa de e-mail comunicare.invento@gmail.com.