INVENTO este o organizație non-guvernamentală, creată în 2011, care are misiunea de a contribui la realizarea justiției sociale pentru tinerii din Republica Moldova. Acest mandat este realizat prin inovație, educație, în domenii precum justiție, antreprenoriat și democrație.

 

Din luna septembrie 2020, INVENTO implementează proiectul „Guvernare locală cu tineri”, proiect finanțat de Uniunea Europeană, realizat cu suportul Fundației Konrad Adenauer Stiftung.

 

Proiectul ²Guvernare locală cu tineri² intervine cu scopul de a crește nivelul de participare a tinerilor (inclusiv, a rețelei de absolvenți a Parlamentului Tinerilor) în guvernarea locală, prin capacitarea a 30 de tineri lideri în domeniul procesului decizional la nivel local (funcții, procese, bugetul public local, drepturile cetățenilor, advocacy, ș.a.) și împuternicirea acestora în evaluarea necesităților semenilor în min. 20 de localități. În acest context va fi inițiat dialogul cu APL (I) din min. 20 de localități, tinerii fiind raportorii problemelor locale ce îi privesc, așa încât în dialog, să se identifice unele perspective de soluționare a acestora, în consens cu autoritățile locale.

În acest sens, în vederea realizării obiectivelor de proiect și pentru a asigura vizibilitatea și realiza planul de comunicare, INVENTO este în căutarea unui/ unei Consultant(-e) în comunicare.

 

RESPONSABILITĂȚI

Consultantul/ Consultanta în comunicare va lucra sub supervizarea directă a Managerului de Proiect, în strânsă colaborare cu echipa de proiect, în vederea obținerii unor rezultate efective, anticipând și contribuind la soluționarea problemelor programatice complexe și furnizării de informații.

 

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI

 1. Studii superioare complete în Jurnalism, Științe ale comunicării, Media sau alt domeniu de referință.
 2. Studiile de masterat constituie un avantaj.
 3. Cunoașterea limbilor română și engleză (scris și oral) la nivel avansat.
 4. Punctualitate și responsabilitate.
 5. Abilități organizatorice și de comunicare instituțională.
 6. Abilități analitice.
 7. Spirit de inițiativă.
 8. Experiență în domeniul media și relații publice.
 9. Experiență în dezvoltarea și implementarea strategiilor și planurilor de comunicare, inclusiv organizarea campaniilor de sensibilizare.
 10. Experiența de muncă în poziții similare constituie un avantaj.
 11. Experiența de utilizare a programelor MS Word, Excel, etc., precum și a uneltelor multimedia.

 

Tipul contractului: Prestări servicii

Durata contractului: Contractul este pentru o perioadă determinată, pentru detalii, accesați Termenii de referință.

Locul de muncă: Organizația INVENTO, Chișinău.

 

Persoanele interesate, sunt încurajate să facă cunoștință cu activitatea organizației pe site-ul www.invento.md. Organizația își rezervă dreptul să solicite suplimentar copii ale documentelor de studii și activitate de muncă, să respingă dosarele incomplete.

 

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE ŞI SELECTARE

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de motivare.
 • Trimiteri la produse anterioare realizate;

Notă: Sunt eligibile ofertele persoanelor fizice și juridice.

 

Pentru detalii adiționale, vă invităm să consultați: Termenii de referință.

 

Dosarul va fi expediat, prin e-mail, la ao.invento@gmail.com, cu subiectul e-mailului „Consultant(-ă) în comunicare”, până la data de 20 ianuarie 2021, inclusiv.

 

INVENTO promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

 

Pentru mai multe informații, persoana de contact este Irina Buzu, Manager de Proiect, care poate fi contactată la adresa de email: irina.buzu@gmail.com