INVENTO este o organizație non-guvernamentală, creată în 2011, care are misiunea de a contribui la realizarea justiției sociale pentru tinerii din Republica Moldova. Acest mandat este realizat prin inovație, educație, în domenii precum justiție, antreprenoriat și democrație.

 

Din luna septembrie 2020, INVENTO implementează proiectul „Guvernare locală cu tineri”, proiect finanțat de Uniunea Europeană, realizat cu suportul Fundației Konrad Adenauer Stiftung.

 

Proiectul „Guvernare locală cu tineri” intervine cu scopul de a crește nivelul de participare a tinerilor în guvernarea locală, prin capacitarea a 30 de tineri lideri în domeniul procesului decizional la nivel local (funcții, procese, bugetul public local, drepturile cetățenilor, advocacy, ș.a.) și împuternicirea acestora în evaluarea necesităților semenilor în min. 20 de localități. În acest context va fi inițiat dialogul cu APL (I) din min. 20 de localități, tinerii fiind raportorii problemelor locale ce îi privesc, așa încât în dialog, să se identifice unele perspective de soluționare a acestora, în consens cu autoritățile locale.

În acest sens, în vederea realizării obiectivelor de proiect și pentru a asigura vizibilitatea și realiza planul de comunicare, INVENTO este în căutarea unui expert / unei experte IT.

 

RESPONSABILITĂȚI

Expertul/ experta IT va asista participanții la proiect în dezvoltarea paginilor personale de blog/vlog, dat fiind pachetul în Wordpress disponibil și resursele în format open source. Acesta/aceasta va asista fiecare tânăr (30) la distanță, iar după disponibilitate – și fizic.

 

 CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI

 1. Studii de licență, sau un echivalent academic, în domeniul tehnologiilor informaționale sau alt domeniu de referință.
 2. Studiile de masterat constituie un avantaj.
 3. Cunoașterea limbilor română și engleză (scris și oral) la nivel avansat.
 4. Punctualitate și responsabilitate.
 5. Abilități organizatorice și de comunicare instituțională.
 6. Abilități analitice.
 7. Spirit de inițiativă.
 8. Experiență de muncă în domeniul tehnologiilor informaționale.
 9. Experiență în dezvoltarea paginilor personale de blog/ vlog constituie un avantaj.

 

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE ŞI SELECTARE

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de motivare.

 

Tipul contractului: Prestări servicii

 

Durata contractului: Contractul este pentru o perioadă determinată, pentru detalii, accesați Termenii de referință.

Locul de muncă: Organizația INVENTO, Chișinău.

 

Persoanele interesate, sunt încurajate să facă cunoștință cu activitatea organizației pe site-ul www.invento.md. Organizația își rezervă dreptul să solicite suplimentar copii ale documentelor de studii și activitate de muncă, să respingă dosarele incomplete.

 

Notă: Sunt eligibile ofertele persoanelor fizice și juridice.

 

Pentru detalii adiționale, vă invităm să consultați: Termenii de referință.

 

Dosarul va fi expediat, prin e-mail, la ao.invento@gmail.com, cu subiectul e-mailului „Expert/ Expertă IT”, până la data de 20 ianuarie 2021, inclusiv.

 

INVENTO promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

 

Pentru mai multe informații, persoana de contact este Irina Buzu, Manager de Proiect, care poate fi contactată la adresa de email: irina.buzu@gmail.com