Localitatea Bălăbănești, întemeiată în 1825 de câteva familii de țărani români pe pământurile boierului Bălăban, ademenește vizitatorii cu 2 movile lăsate de migratorii nomazi veniți din stepele asiatice. Alături de movilele funerare, Bălăbănești seduce cu izvoarele sale cu apă naturală care au servit drept sursă primară de aprovizionare cu apă a satului de-a lungul anilor.  

Frumusețea izvoarelor de la Bălăbănești însă este umbrită de neglijența oamenilor care au început a arunca în preajma lor deșeuri. Pe an ce trece, spațiile din jurul izvoarele devin locuri prielnice pentru cei care aruncă gunoiul fără nepăsare. 

Dumitrita Paladuță, o tânără perseverentă din Bălăbănești, și-a propus să atragă atenția autorităților locale asupra acestei probleme și a organizat o discuție publică în acest sens. Evenimentul a avut loc la data de 02.03.2021 și i-a avut drept invitați pe reprezentanții APL și locuitorii din zonă. 

Primarul localității, dl. Cotoman Ion, a salutat inițiativa tinerei și a menționat importanța implicării tinerilor în problemele din comunitate, dar și necesitatea menținerii curățeniei în jurul celor mai importante surse de apă din localitate. Discuția a fost asemeni unui dialog dintre două generații care au același scop: de a trăi într-o localitate curată și într-o localitate în care oamenii au grijă de mediu înconjurător. 

Dl. Cotoman a manifestat deschidere față de soluțiile propuse de tineri printre care și amplasarea unor coșuri de gunoi lângă fiecare izvor în parte, însă această idee a generat păreri controversate printre participanții, unii considerând că localnicii din zonă ar putea arunca în acele urne deșeurile lor personale, poluând și mai grav acele spații.

Ca rezultat al discuției s-a decis mobilizarea locuitorilor din comunitate, în special a tinerilor și organizarea unei acțiuni de salubrizare, în jurul izvoarelor. Activitatea urmează a fi întreprinsă în zilele următoare. 

 

După curățarea zonelor stabilite, Administrația locală și-a asumat angajamentul de a susține financiar realizarea unor panouri informative cu mesaje inspiraționale privind protejarea mediului înconjurător. Panourile urmează a fi amplasate în preajma izvoarelor din localitate în vederea sensibilizării locuitorilor și vizitatorilor din această zonă. 

Discuția publică a reunit locuitorii preocupați de problemele din sat și a pus bazele unei colaborări fructuoase în vederea soluționării și altor probleme comunitare.

Evenimentul a fost organizat în cadrul Programului Lider Comunitar implementat de către AO INVENTO și face parte din cadrul proiectul „Guvernare locală cu tineri”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer, în cadrul programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”.