Asociația INVENTO este o organizație neguvernamentală, non-profit și apolitică, înființată în anul 2011 în scopul promovării dezvoltării socio-economice și justiției sociale. Organizația contribuie la capacitarea umană prin elaborarea și implementarea unor programe în domeniul: justiției, economiei sociale, educației și bunei guvernări.

 

O direcție de activitate a organizației este asigurarea accesului la justiție. În acest sens, INVENTO desfășoară proiecte ce au drept scop eficientizarea serviciilor din justiție și îmbunătățirea accesului la justiție a populației, în special din grupurile vulnerabile și marginalizate. Acest scop este realizat prin proiecte ce vor spori capacitățile profesioniștilor din sistemul justiției de a furniza servicii calitative, consolidarea societății civile și a inițiativelor din justiție,  cât și creșterea nivelului de cunoștințe juridice a populației marginalizate.

 

Din martie, 2020, INVENTO este partener de implementare al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD Moldova) în cadrul proiectului Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova (în continuare – Proiect), realizat cu finanțarea Suediei.

 

PROFIL COMPANIE 

  1. Cel puțin 5 ani de experiență în domeniul comunicării și dezvoltării produselor media.
  2. Persoană juridică rezidentă pe teritoriul Republicii Moldova.
  3. Experiență de lucru anterioară în prestarea serviciilor similare constituie un avantaj.

 

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE ŞI SELECTARE

Companiile interesate sunt invitate să prezinte ofertele care vor conține următoarele documente: 

  • Scurtă descriere a organizației; 
  • Certificatul de înregistrare a companiei; 
  • Portofoliul clienților; 
  • Portofoliul experienței de prestare a serviciilor similare; 
  • Oferta comercială/bugetul pentru realizarea sarcinilor propuse (Oferta de preţ în MDL la cota TVA 0%); 
  • Alte documente sau recomandări relevante (după disponibilitate).

 

Notă: Sunt eligibile doar ofertele persoanelor juridice rezidente pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Pentru detalii adiționale, vă invităm să consultați: Termenii de referință.

 

Dosarul va fi expediat, prin e-mail, la adresa electronică irina.buzu@invento.md, cu subiectul e-mailului “Companie media/ de comunicare”, până în data de 3 mai 2021, ora 18.00, inclusiv.

 

A.O. INVENTOpromovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

 

Pentru mai multe informații, persoana de contact este Irina Buzu, Coordonatoare de Proiect, care poate fi contactată la adresa de email: irina.buzu@invento.md