INVENTO este o organizație non-guvernamentală, creată în 2011, care are misiunea de a contribui la realizarea justiției sociale pentru tinerii din Republica Moldova. Acest mandat este realizat prin inovație, educație, în domenii precum justiție, antreprenoriat și democrație.

Din luna septembrie 2020, INVENTO implementează proiectul „Guvernare locală cu tineri”proiect finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer Stiftung.

 

Proiectul „Guvernare locală cu tineri” intervine cu scopul de a crește nivelul de participare a tinerilor (inclusiv, a rețelei de absolvenți a Parlamentului Tinerilor) în guvernarea locală, prin capacitarea a 30 de tineri lideri în domeniul procesului decizional la nivel local (funcții, procese, bugetul public local, drepturile cetățenilor, advocacy, ș.a.) și împuternicirea acestora în evaluarea necesităților semenilor în min. 20 de localități. În acest context va fi inițiat dialogul cu APL (I) din min. 20 de localități, tinerii fiind raportorii problemelor locale ce îi privesc, așa încât în dialog, să se identifice unele perspective de soluționare a acestora, în consens cu autoritățile locale.

 

În acest sens, în vederea realizării obiectivelor de proiect și pentru a asigura vizibilitatea și realiza planul de comunicare, INVENTO este în căutarea unei companii de producție video, care să filmeze, monteze și editeze conținut educativ în format e-learning.

 

RESPONSABILITĂȚI

  1. Compania contractată va filma, monta și edita 15 produse video de conținut educativ, în format e-learning.

 

PROFIL COMPANIE 

  1. Cel puțin 2 ani de experiență în domeniul producției video.
  2. Persoană juridică rezidentă pe teritoriul Republicii Moldova.
  3. Experiență de lucru anterioară în prestarea serviciilor similare constituie un avantaj.

 

DEPUNEREA OFERTELOR

 

Companiile interesate sunt invitate să prezinte ofertele care vor conține următoarele documente: 

  • Scurtă descriere a organizației; 
  • Certificatul de înregistrare a companiei; 
  • Portofoliul clienților; 
  • Portofoliul experienței de prestare a serviciilor similare; 
  • Oferta comercială/bugetul pentru realizarea sarcinilor propuse (Oferta de preţ în MDL la cota TVA 0%); 
  • Alte documente sau recomandări relevante (după disponibilitate).

 

Notă: Sunt eligibile doar ofertele persoanelor juridice rezidente pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Pentru detalii adiționale, vă invităm să consultați: Termenii de referință.

 

Dosarul va fi expediat prin e-mail, la adresa electronică irina.buzu@invento.md, cu subiectul : Companie de producție video_Dezvolt, până în data de 03 mai 2021, ora 18.00.

 

A.O. INVENTOpromovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

 

Pentru mai multe informații, persoana de contact este Irina Buzu, Coordonatoare de Proiect, care poate fi contactată la adresa de email: irina.buzu@invento.md