Asociația Obștească INVENTO este o organizație neguvernamentală, non-profit și apolitică, înființată în anul 2011 în scopul promovării dezvoltării socio-economice și justiției sociale. Organizația contribuie la capacitarea umană prin elaborarea și implementarea unor programe în domeniul: justiției, economiei sociale, educației și bunei guvernări.

 

O direcție de activitate a organizației este asigurarea accesului la justiție. În acest sens, INVENTO desfășoară proiecte ce au drept scop eficientizarea serviciilor din justiție și îmbunătățirea accesului la justiție a populației, în special din grupurile vulnerabile și marginalizate. Acest scop este realizat prin proiecte ce vor spori capacitățile profesioniștilor din sistemul justiției de a furniza servicii calitative, consolidarea societății civile și a inițiativelor din justiție,  cât și creșterea nivelului de cunoștințe juridice a populației marginalizate. 

 

Din martie, 2020, INVENTO este partener de implementare al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD Moldova) în cadrul proiectului Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova (în continuare – Proiect), realizat cu finanțarea Suediei.

 

În acest context, organizația va contribui la realizarea obiectivului 2 al Proiectului, asigurând consolidarea capacităților profesioniștilor din sistemul justiției, pentru realizarea coordonată a actului justiției și îmbunătățirea accesului la justiție pentru grupurile vulnerabile la nivel subnațional.

 

În special, INVENTO, va contribui la definirea și dezvoltarea soluțiilor pentru o administrare mai eficientă a justiției și acces îmbunătățit la justiție pentru grupurile vulnerabile la nivel subnațional. Astfel, proiectul va organiza un Hackathon, care va reuni profesioniști din domeniul justiției, avocați, experți hi-tech, academicieni și alte părți interesate pentru a explora și dezvolta soluții creative la cele mai presante probleme la intersecția justiției, dreptului și tehnologiei. 

 

Hackathonul va fi o oportunitate pentru toți cei din industria tech, indiferent cât de experimentați sau juniori, să se alăture colegilor, clienților, firmelor de avocatură, companiilor de tehnologie, antreprenorilor de start-up și studenților pentru a dezvolta tehnologie juridică inovatoare. Participanții vor practica gândirea colaborativă, contestând formele tradiționale de practică juridică pentru a debloca puterea inovației și a tehnologiilor în vederea transformării experienței din justiție pentru utilizatorul final și sistemul justiției – în sens mai larg și pentru a spori cercetarea, cunoașterea și conștientizarea modului în care interacționează legea și tehnologia pentru a sprijini accesul la justiție.

 

SARCINI SPECIFICE ȘI RESPONSABILITĂȚI

 1. Dezvoltarea unei platforme web (în continuare - platformă) care să simuleze un spațiu virtual de tip conferință, pentru desfășurarea unei competiții Hackathon (în continuare - competiție).
 2. Mentenanța platformei web.
 3. Ajustarea funcționalităților și parametrilor de design ale platformei la identitatea vizuală a competiției.
 4. Asigurarea aspectelor logistice și suportului tehnic pentru organizatori și participanți  în timpul competiției.
 5. Coordonarea dezvoltării versiunii beta a platformei cu echipa de proiect.
 6. Definitivarea și predarea platformei în termenii stabiliți în contract.

 

PROFIL COMPANIE

 1. Cel puțin 3 ani de experiență în domeniul dezvoltării platformelor web.
 2. Persoană juridică rezidentă pe teritoriul Republicii Moldova.
 3. Experiență de lucru anterioară în dezvoltarea unor platforme web similare constituie un avantaj.

 

DEPUNEREA OFERTELOR

Companiile interesate sunt invitate să prezinte ofertele care vor conține următoarele documente:  

 • Scurtă descriere a organizației;  
 • Certificatul de înregistrare a companiei;  
 • Portofoliul clienților;  
 • Portofoliul experienței de prestare a serviciilor similare;  
 • Oferta comercială/bugetul pentru realizarea sarcinilor propuse (Oferta de preţ în MDL la cota TVA 0%);  
 • Alte documente sau recomandări relevante (după disponibilitate).

 

Notă: Sunt eligibile doar ofertele persoanelor juridice rezidente pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Pentru detalii adiționale, vă invităm să consultați: Termenii de referință.

 

Dosarul va fi expediat, prin e-mail, la adresa electronică irina.buzu@invento.md, cu subiectul e-mailului “Companie tech contractată pentru dezvoltarea unei platforme web”, până în data de 10 mai 2021, ora 18.00, inclusiv.

 

A.O. INVENTOpromovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

 

Pentru mai multe informații, persoana de contact este Irina Buzu, Manager de Proiect, care poate fi contactată la adresa de email: irina.buzu@invento.md