TERMEN EXTINS

Asociația INVENTO este o organizație neguvernamentală, non-profit și apolitică, înființată în anul 2011 în scopul promovării dezvoltării socio-economice și justiției sociale. Organizația contribuie la capacitarea umană prin elaborarea și implementarea unor programe în domeniul: justiției, economiei sociale, educației și bunei guvernări.

 

O direcție de activitate a organizației este asigurarea bunei guvernări. În acest sens, INVENTO desfășoară proiecte ce au drept scop eficientizarea serviciilor publice și îmbunătățirea nivelului de participare a populației, în special a grupurilor vulnerabile și marginalizate. Acest scop este realizat prin proiecte ce sporesc consolidarea societății civile și a inițiativelor locale,  cât și creșterea nivelului de participare civică a populației marginalizate. 

Din martie, 2020, INVENTO este partener de implementare al Proiectului Freedom House „Cetățenii vorbesc: promovarea reformei democratice conduse de cetățeni în Moldova”(în continuare – Proiect), susținut de Departamentul de Stat al SUA și NDI, care își propune să mobilizeze societatea civilă în sprijinul reformelor democratice, libertăților fundamentale și responsabilității guvernului. 

 

Scopulintervenției este de a spori capacitatea cetățenilor de a monitoriza activitatea autorităților la nivel local pentru a crește nivelul de bună guvernare și democrație. 

 

Regiuni de intervenție: Leova, Rezina, Criuleni și Glodeni

În cadrul proiectului, comunitățile selectate vor fi asistate în crearea unor platforme locale - Consilii Locale de Participare, care urmează a fi consolidate în participarea la nivel local, prin responsabilizarea autorităților. Aceste platforme își vor stabili agenda inițială, pe baza utilizării instrumentelor de evaluare oferite de INVENTO Consiliile vor elabora un plan de acțiuni de participare, inclusiv cu inițiative de advocacy care vor putea fi sprijinite prin programul de granturi susținut de Freedom House. 

 

În contextul susținerii bunei guvernări la nivel local, va fi dezvoltat și promovat un curs online privind instrumentele de responsabilizare a APL-urilor, pentru cetățeni.

În vederea atingerii scopului de proiect, INVENTO anunță concurs de selectare a coordonatorilor locali din cele 4 regiuni (un/o coordonator/toare per regiune).

Obiectivul concursului: Identificarea candidatului-tei pentru funcția de coordonator/toare local/ă în una din localitățile de nivelul I, din regiunile Leova, Rezina, Criuleni și Glodeni.

 

Scopul postului: Asigurarea creării și dezvoltării Consiliilor Locale de Participare în localitatea de reședință.

 

Interval: iunie – octombrie, 2021

 

În cadrul concursului pot participa reprezentanți ai societății civile (ONG) sau persoane active la nivel local interesate de promovarea activismului și participării civice în general.

RESPONSABILITĂȚI

Coordonatorii locali vor avea următoarele responsabilități: 

 1. Participarea la sesiunile de instruire realizate de INVENTO;
 2. Identificarea membrilor grupului de inițiativă care vor crea Consiliul Local de Participare;
 3. Organizarea ședinței de constituire a Consiliului Local de Participare;
 4. Evaluarea nevoilor comunității în accesul la informație publică (conform unei metodologii prestabilite);
 5. Desfășurarea ședințelor comune cu APL din localite;
 6. Elaborarea calendarului de întâlniri cu decidenții/subiecții relevanți;
 7. Evaluarea priorităților comunității în acces la servicii și proiecte publice.
 8. Managementul Consiliului Local de Participare;
 9. Documentarea activității Consiliului Local de Participare (procese-verbale, rapoarte,etc,);
 10. Promovarea cursului online de cetățenie activă.

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții: 

 • domicilierea în sau în raza unei localități din raionul Leova, Rezina, Criuleni și Glodeni;
 • nu deține o funcție cu demnitate publică;
 • neafiliere și non-partizanat politic (condiție obligatorie);
 • studii medii sau superioare;
 • experiență în mobilizare comunitară;
 • abilități organizatorice și de comunicare instituțională; 
 • punctualitate și responsabilitate; 
 • abilități de lucru în echipă;
 • spirit de inițiativă;
 • competențe de lucru în Microsoft Word, Excel;
 • cunoașterea limbii române.

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE ŞI SELECTARE

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de motivare - în care se va descrie experiența (dacă aveți experiență de colaborare cu INVENTO sau în domeniul civic vă rugăm să indicați detalii), precum și motivația persoanei de a ocupa postul de Coordonator Local. 

În scrisoarea de motivare se va mai indica următoarea informație:
– Două persoane de referință – se va indica numele persoanei, organizația/instituția și datele de contact (foști/actuali angajatori, mentori sau profesori care pot oferi recomandări în susținerea candidatului);

 

 

Pentru detalii adiționale, vă invităm să consultați: Termenii de referință. 

 

TERMEN LIMITĂ: 

Dosarul va fi expediat, prin e-mail, la office@invento.md, cu subiectul e-mailului “Coordonator local_buna guvernare”, până la data de 18 iunie, 2021 inclusiv.

 

NB: Vor fi contactați doar candidații preselectați pentru interviu.

 

INVENTO promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

Pentru mai multe informații, persoana de contact este Ana Indoitu, Coordonator de Proiect, care poate fi contactată la adresa de email: ana.indoitu@invento.md