Asociația INVENTO este o organizație neguvernamentală, non-profit și apolitică, înființată în anul 2011 în scopul promovării dezvoltării socio-economice și justiției sociale. Organizația contribuie la capacitarea umană prin elaborarea și implementarea unor programe în domeniul: justiției, economiei sociale, educației și bunei guvernări.

 

O direcție de activitate a organizației este asigurarea bunei guvernări. În acest sens, INVENTO desfășoară proiecte ce au drept scop eficientizarea serviciilor publice și îmbunătățirea nivelului de participare a populației, în special a grupurilor vulnerabile și marginalizate. Acest scop este realizat prin proiecte ce sporesc consolidarea societății civile și a inițiativelor locale,  cât și creșterea nivelului de participare civică a populației marginalizate. 

 

Din martie, 2020, INVENTO este partener de implementare al Proiectului Freedom House „Cetățenii vorbesc: promovarea reformei democratice conduse de cetățeni în Moldova”(în continuare – Proiect), susținut de Departamentul de Stat al SUA și NDI, care își propune să mobilizeze societatea civilă în sprijinul reformelor democratice, libertăților fundamentale și responsabilității guvernului. 

 

Scopulintervenției este de a spori capacitatea cetățenilor de a monitoriza activitatea autorităților la nivel local pentru a crește nivelul de bună guvernare și democrație. 

 

În acest sens, în vederea realizării obiectivelor de proiect și pentru a asigura vizibilitatea și realiza planul de comunicare, INVENTO este în căutarea unei companii de producție video, care va filma, monta și edita conținut educativ în format e-learning pentru un e-curs

Obiectivul concursului: Identificarea prestatorului de servicii producție video pentru un e-curs.

 

LIVRABILE:

Compania contractată va filma, monta și edita conținut video educativ, cu o durată apr. de 90 minute.

 

PROFIL COMPANIE: 

  1. Cel puțin 2 ani de experiență în domeniul producției video. 
  2. Persoană juridică rezidentă pe teritoriul Republicii Moldova. 
  3. Experiență anterioară de lucru în prestarea serviciilor similare constituie un avantaj. 

 

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE ŞI SELECTARE:

Companiile interesate sunt invitate să prezinte ofertele care vor conține următoarele documente: 

  • Scurtă descriere a organizației; 
  • Certificatul de înregistrare a companiei; 
  • Portofoliul clienților; 
  • Portofoliul experienței de prestare a serviciilor similare; 
  • Oferta comercială/bugetul pentru realizarea sarcinilor propuse (Oferta de preţ în $ cu TVA inclus). 
  • Alte documente sau recomandări relevante (după disponibilitate). 

 

Pentru detalii adiționale, vă invităm să consultați: Termenii de referință.

 

Dosarul va fi expediat prin e-mail, la adresa electronică office@invento.md, cu subiectul: Companie de producție video, până în data de 23 mai 2021, ora 18.00. 

 

Pentru mai multe informații, persoana de contact este Ana Indoitu, Coordonatoare de Proiect, care poate fi contactată la adresa de email: ana.indoitu@invento.md 

 

Notă: Sunt eligibile doar ofertele persoanelor juridice rezidente pe teritoriul Moldovei.

 

***

 INVENTO promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.