INVENTO este o organizație non-guvernamentală, creată în 2011, care are misiunea de a contribui la realizarea justiției sociale pentru tinerii din Republica Moldova. Acest mandat este realizat prin inovație, educație, în domenii precum justiție, antreprenoriat și democrație.

 

Din luna septembrie 2020, INVENTO implementează proiectul „Guvernare locală cu tineri”, proiect finanțat de Uniunea Europeană, realizat cu suportul Fundației Konrad Adenauer.

 

Proiectul „Guvernare locală cu tineri” intervine cu scopul de a crește nivelul de participare a tinerilor în guvernarea locală, prin capacitarea a 30 de tineri lideri în domeniul procesului decizional la nivel local (funcții, procese, bugetul public local, drepturile cetățenilor, advocacy, ș.a.) și împuternicirea acestora în evaluarea necesităților semenilor în min. 20 de localități. În acest context va fi inițiat dialogul cu APL (I) din min. 20 de localități, tinerii fiind raportorii problemelor locale ce îi privesc, așa încât în dialog, să se identifice unele perspective de soluționare a acestora, în consens cu autoritățile locale.

În acest sens, în vederea realizării obiectivelor de proiect și pentru a asigura vizibilitatea și realiza planul de comunicare, INVENTO este în căutarea unui formator/ unei formatoare în format e-learning pentru modulul „Cum găsim bani pentru soluții – finanțe publice și granturi pe înțelesul tinerilor”.

 

RESPONSABILITĂȚI

 1. Persoana contractată va dezvolta și livra conținutul unui curs de formare în format e-learning (adaptat spre încărcare pe platforma Udemy https://www.udemy.com).
 2. Modulul de referință:  Rolul și organizarea Autorităților Publice Locale (APL de nivelul I – sate/orașe/municipii).

 

SARCINI SPECIFICE

 

 1. Dezvoltarea conținutului și adaptarea acestuia pentru format de învățare e-learning: e video-uri scurte, divizate prin conținut în format text sau prezentare, însoțite de teste de evaluare a cunoștințelor.
 2. Exemplu de referință: https://www.udemy.com/course/introducere-in-dezvoltarea-organizationala/
 3. Coordonarea conținutului cu echipa de proiect și echipa de producție video.

 

COMPETENȚE ȘI ABILITĂȚI

 1. Capacitatea de a scrie și de a comunica verbal cu acuratețe și profesionalism.
 2. Capacitatea de a livra instruiri în format video.
 3. Capacitatea de a implementa viziunea strategică și obiectivele programatice, astfel cum sunt prevăzute în documentul de proiect.
 4. Capacitatea de a se adapta flexibil la situații în schimbare, de a depăși obstacole și provocări.
 5. Abilitatea de a se concentra pe rezultat și de a reacționa la feedback.
 6. Capacitatea de a obține rezultate și de a respecta termenele stricte într-o manieră eficientă, menținând un standard de înaltă calitate pe tot parcursul.
 7. Capacitatea de a colabora eficient; spirit de echipă.
 8. Spirit de inițiativă și abilitatea de a lucra independent.

 

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI

 1. Studii superioare complete.
 2. Cunoașterea limbii române (scris și oral) la nivel avansat.
 3. Punctualitate și responsabilitate.
 4. Abilități organizatorice și de comunicare instituțională.
 5. Abilități analitice.
 6. Spirit de inițiativă.
 7. Experiență anterioară de prestare a serviciilor de formare.
 8. Experiență în dezvoltarea a materialelor și uneltelor pentru instruiri în format online.
 9. Experiența de muncă în poziții similare constituie un avantaj.

 

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE ŞI SELECTARE

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de motivare.

 

Notă: Sunt eligibile ofertele persoanelor fizice și juridice. 

 

 Pentru detalii adiționale, vă invităm să consultați: Termenii de referință.

 

Dosarul va fi expediat, prin e-mail, la adresa irina.buzu@invento.md, cu subiectul e-mailului “Formator/ Formatoare e-learning”, până la data de  28 mai 2021 , inclusiv.

 

INVENTO promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

 

Pentru mai multe informații, persoana de contact este Irina Buzu, Manager de Proiect, care poate fi contactată la adresa de email: irina.buzu@invento.md