TERMEN EXTINS

Asociația INVENTO este o organizație neguvernamentală, non-profit și apolitică, înființată în anul 2011 în scopul promovării dezvoltării socio-economice și justiției sociale. Organizația contribuie la capacitarea umană prin elaborarea și implementarea unor programe în domeniul: justiției, economiei sociale, educației și bunei guvernări.A picture containing blurDescription automatically generated

O direcție de activitate a organizației este asigurarea bunei guvernări. În acest sens, INVENTO desfășoară proiecte ce au drept scop eficientizarea serviciilor publice și îmbunătățirea nivelului de participare a populației, în special a grupurilor vulnerabile și marginalizate. Acest scop este realizat prin proiecte ce sporesc consolidarea societății civile și a inițiativelor locale,  cât și creșterea nivelului de participare civică a populației marginalizate. 

 

Din martie, 2020, INVENTO este partener de implementare al Proiectului Freedom House „Cetățenii vorbesc: promovarea reformei democratice conduse de cetățeni în Moldova”(în continuare – Proiectul „Cetățenii vorbesc”), susținut de Departamentul de Stat al SUA și NDI, care își propune să mobilizeze societatea civilă în sprijinul reformelor democratice, libertăților fundamentale și responsabilității guvernului. 

 

Scopulintervenției este de a spori capacitatea cetățenilor de a monitoriza activitatea autorităților la nivel local pentru a crește nivelul de bună guvernare și democrație. 

 

În contextul susținerii bunei guvernări la nivel local, va fi dezvoltat și promovat un e-curs cu privire la instrumentele accesibile cetățenilor în vederea responsabilizării autorităților locale.

 

Rezultate: minimum 1000 de cetățeni au dobândit cunoștințe în procesul de monitorizare și participare civică  la nivel local

 

Descriere: Un e-curs, disponibil online și promovat între cele 4 regiuni ale proiectului (Glodeni, Criuleni, Leova, Rezina) și în întreaga țară, va fi utilizat pentru creșterea cunoștințelor comunităților. Cursul va avea o durată de maximum 8 ore de instruire și va combina sarcini video, de ilustrare și de evaluare. Subiectele acoperite în curs vor fi: cadrul legal care sprijină participarea cetățenilor, accesul la informații pentru monitorizarea publică și mijloacele prin care cetățenii pot fi implicați în comunitate și în asigurarea transparenței. Modul în care sunt monitorizate și raportate inițiativele publice va face, de asemenea, parte din programul de instruire, oferind cunoștințe în conformitate cu prevederile legilor existente.

În vederea atingerii scopului de proiect, INVENTO anunță concurs de selectare a unui expert responsabil de dezvoltarea unui e-curs cu privire la buna guvernare.

 

Obiectivul concursului: Identificarea candidatului/-tei pentru poziția de expert/ă responsabil/ă de dezvoltarea unui e-curs cu privire la buna guvernare.

 

Scopul poziției: Elaborarea unui e-curs cu privire la buna guvernare la nivel local pentru cetățeni, cu acoperirea cadrului legal cu privire la participare, acces la informație, monitorizarea publică, instrumente utilizate de cetățeni pentru asigurarea transparenței.

Interval: iulie- august, 2021

 

Durata: 25 zile

Data limită de livrare a produsului final: 25 august, 2021

 

RESPONSABILITĂȚI

În vederea elaborării unui produs cât mai relevant și util, în cadrul procesului de elaborare, expertul/ experta va avea următoarele responsabilități: 

 1. Definitivarea cerințelor (conceptuale și tehnice) la care va răspunde e-cursul;

 2. Analiza cursurilor internaționale și naționale cu privire la același subiect;

 3. Elaborarea și aprobarea design-ului de curs în limba română;

 4. Elaborarea și coordonarea conținutului de curs;

 5. Aprobarea materialelor de curs cu echipa de proiect;

 6. Înregistrarea video a e-cursului

 7. Prezentarea e-cursului

 

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții: 

 • studii superioare complete în administrație publică/drept/educație;

 • experiență de cel puțin 3 ani în domeniul guvernării locale; 

 • cel puțin 3 ani de experiență în facilitare instruiri/cursuri/conținut online;

 • experiență în design thinking;

 • experiență de colaborare cu instituțiile publice; 

 • cunoașterea limbilor română și engleză (scris și verbal) la nivel avansat. 

 • abilități organizatorice și de comunicare instituțională; 

 • punctualitate și responsabilitate; 

 • abilități analitice;MODALITATEA DE ÎNSCRIERE ŞI SELECTARE

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

 • CV-ul actualizat;

 • Scrisoare de motivare care va conține și o schiță a design-ului e-cursului;

 • Oferta financiară, care va include doar costul final (total) pentru produs.

 

Pentru detalii adiționale, vă invităm să consultați: Termenii de referință.

 

TERMEN LIMITĂ: 

Dosarul va fi expediat, prin e-mail, la office@invento.md, cu subiectul e-mailului “Expert e-curs_buna guvernare”, până la data de 17 august, 2021 inclusiv.

 

Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate mai sus; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea candidaților pre-selectați.

 

Vor fi contactați doar candidații preselectați pentru interviu.

 

INVENTO promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

 

Pentru mai multe informații, persoana de contact este Ana Indoitu, Coordonator de Proiect, care poate fi contactată la adresa de email: ana.indoitu@invento.md