TERMEN EXTINS

 

Asociația INVENTO este o organizație neguvernamentală, non-profit și apolitică, înființată în anul 2011 în scopul promovării dezvoltării socio-economice și justiției sociale. Organizația contribuie la capacitarea umană prin elaborarea și implementarea unor programe în domeniul: justiției, economiei sociale, educației și bunei guvernări.

O direcție de activitate a organizației este asigurarea accesului la justiție. În acest sens, INVENTO desfășoară proiecte ce au drept scop eficientizarea justiției și îmbunătățirea nivelului de acces a populației, în special a grupurilor vulnerabile și marginalizate. Acest scop este realizat prin proiecte ce sporesc consolidarea societății civile și a inițiativelor locale,  cât și creșterea nivelului de profesionalism a actorilor din sistemul justiției. 

 

Din mai, 2018, INVENTO este partener de implementare al Proiectului Freedom House „Mobilizarea societății civile pentru sprijinirea integrității judiciare în Republica Moldova”(în continuare – Proiect) susținut de Departamentul de Stat al SUA și Secția Justiție Penală și Aplicarea Legii(INL), care își propune să mobilizeze societatea civilă în sprijinul reformelor din sectorul justiției. 

 

Scopulintervenției este de a spori capacitatea cetățenilor de a monitoriza și determina reformele din justiție. 

 

În contextul implementării din 2018 a proiectului, pentru evaluarea rolului societății civile în reformarea justiției, urmează a fi realizat un document de politici care va evalua rolul acesteia în consolidarea statului de drept și reformarea justiției din ultimii 5 ani, conturând modele eficiente de parteneriat.În vederea atingerii scopului de proiect, INVENTO anunță concurs de selectare a unui/unei expert/e responsabil/ă de elaborarea unui document de politici cu privire la rolul OSC-urilor în avansarea statului de drept și a reformei din justiție

 

Obiectivul concursului: Identificarea candidatului/-tei pentru poziția de expert/ă responsabil/ă de elaborarea unui document de politici cu privire la rolul OSC-urilor în avansarea statului de drept și a reformei din justiție

 

Scopul poziției: Elaborarea unui documente de politici (max. 20 pagini) cu privire la rolul OSC-urilor în avansarea statului de drept și a reformelor din justiție.

 

Accentul activității de cercetare și analiză este de a contura lecții pentru instituțiile de stat, precum și pentru OSC-uri cu privire la cele mai eficiente modele de parteneriat, astfel încât toate intervențiile de dezvoltare a parteneriatelor cu ONG-urile să câștige potențialul de a fi reproduse și susținute. 

 

Volumul lucrării va fi de 20 de pagini și va contura rolul societății civile în sectorul justiției.

Interval: iulie- august, 2021

Durata: 20 zile

Data limită de livrare a produsului final: 26 august, 2021

 

RESPONSABILITĂȚI

În vederea elaborării unui produs cât mai relevant și util, în cadrul procesului de elaborare, expertul/ experta va avea următoarele responsabilități: 

 1. Definitivarea cerințelor (conceptuale și tehnice) la care va răspunde documentul de politici;

 2. Analiza cercetărilor internaționale și naționale cu privire la același subiect;

 3. Elaborarea și aprobarea design-ului de concept;

 4. Analiză și cercetare a rolului OSC-urilor în avansarea statului de drept și a reformelor din justiție;

 5. Prezentarea schiței documentului de politici (20 pagini)

 6. Prezentarea documentului de politici într-un eveniment public.

   

OFERTA FINANCIARĂ

Contractantul va elabora oferta financiară în funcție de metodologia cercetării propuse și produsul final. INVENTO nu va acoperi alte cheltuieli, cum ar fi comunicare sau transport, decât onorariul pentru produsul final. 

Plata onorariului se va realiza după prezentarea variantei finale a documentului de politici. Oferta financiară va fi prezentată în dolari ($) și va include suma totală solicitată. 

 

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții: 

 • studii superioare complete în drept;

 • experiență de cel puțin 3 ani în domeniul justiției; 

 • cel puțin 3 ani de experiență în cercetare și politici publice;

 • experiență în design thinking;

 • experiență de colaborare cu instituțiile publice; 

 • cunoașterea limbilor română și engleză (scris și verbal) la nivel avansat. 

 • abilități organizatorice și de comunicare instituțională; 

 • punctualitate și responsabilitate; 

 • abilități analitice;

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE ŞI SELECTARE

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

 • CV-ul actualizat;

 • Scrisoare de motivare care va conține și o schiță a design-ului cercetării;

 • Oferta financiară, care va include doar costul final (total) pentru produs, în $.

   

 

Pentru detalii adiționale, vă invităm să consultați: Termenii de referință.

 

TERMEN LIMITĂ: 

Dosarul va fi expediat, prin e-mail, la office@invento.md, cu subiectul e-mailului “Expert _document de politici”, până la data de 15 august, 2021 inclusiv.

 

Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate mai sus; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea candidaților pre-selectați.

 

Vor fi contactați doar candidații preselectați pentru interviu.

 

INVENTO promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

 

Pentru mai multe informații, persoana de contact este Ana Indoitu, Coordonator de Proiect, care poate fi contactată la adresa de email: ana.indoitu@invento.md