Asociația INVENTO este o organizație neguvernamentală, non-profit și apolitică, înființată în anul 2011 în scopul promovării dezvoltării socio-economice și justiției sociale. Organizația contribuie la capacitarea umană prin elaborarea și implementarea unor programe în domeniul: justiției, economiei sociale, educației și bunei guvernări.

 

O direcție de activitate a organizației este asigurarea accesului la justiție. În acest sens, INVENTO desfășoară proiecte ce au drept scop eficientizarea serviciilor din justiție și îmbunătățirea accesului la justiție a populației, în special din grupurile vulnerabile și marginalizate. Acest scop este realizat prin proiecte care sporesc capacitățile profesioniștilor din sistemul justiției de a furniza servicii calitative, consolidarea societății civile și a inițiativelor din justiție,  cât și creșterea nivelului de cunoștințe juridice a populației marginalizate. 

 

Din decembrie 2022, INVENTO este partener de implementare al Freedom House în Moldova în cadrul proiectului „Responsabilizarea sectorului de justiție din Moldova” (în continuare - proiect), implementat de Freedom House în parteneriat cu AO INVENTO, cu suportul financiar al Biroului de Stat pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncii din SUA.

 

În acest context, organizația va contribui la realizarea Proiectului, desfășurând Programul de inițiative locale - Maratonul Justiției III, dedicat organizațiilor societății civile locale și grupurilor de inițiativădin sistemul justiției, din regiunile de interventie a proiectului: municipiile Bălți, Cahul și raionul Strășeni.

 

Durata de implementare și mărimea finanțării

INVENTO încurajează participarea organizațiilor/grupurilor de inițiativă din domeniul justiției din municipiile Bălți, Cahul și raionul Strășeni.

Proiectele finanțate de către INVENTO trebuie să demonstreze o logică clară de intervenție, cu o corelare dintre: (i) problema identificată; (ii) cum va acționa intervenția; și (iii) rezultatele așteptate de la intervenție.

Un aplicant poate depune un singur dosar pentru Programul de Granturi - Maratonul Justiției. Suma maximă solicitată poate fi de:

-       8000$ pentru ONG-uri

-       3000$ pentru grupuri de inițiativă

Activitățile din cadrul proiectului se vor desfășura în perioada Octombrie 2023 – Aprilie 2024.

Rezultatele concursului de mini granturi vor fi anunțate pe 30 septembrie, 2023.

 

Condiții de eligibilitate

Se vor lua în considerare doar solicitările care îndeplinesc următoarele criteria de eligibilitate:

 1. Regiunea de intervenție: Aplicanții trebuie să fie înregistrați/domiciliați pe teritoriul municipiilor Bălți, Cahul sau raionul Strășeni
 2. Statutul organizațional: Solicitantul trebuie să fie o organizație non-guvernamentală, non-profit, sau un grup de inițiativă. Grupurile de inițiativă trebuie să aibă cel puțin un proiect implementat până la data aplicării.

NB: Nu vor fi acceptate aplicațiile de la organizațiile care deja primesc finanțări de la Freedom House din Moldova.

 

Propunerile de proiect trebuie să soluționeze o problemă locală în accesul la justiție și poate viza una dintre următoarele domenii de intervenție:

 1. Consolidarea dialogului între actorii cheie din sistemul de justiție la nivel național și local.
 2. Îmbunătățirea accesului la justiție al categoriilor vulnerabile de persoane;
 3. Sporirea gradului de transparență și încredere în justiție;
 4. Eficientizarea proceselor de realizare a justiției;
 5. Asigurarea respectării efective a drepturilor omului în practicile juridice;
 6. Creșterea nivelului de încredere și transparență în sistemul justiție din țară.
 7. Creșterea nivelului culturii juridice a persoanelor din categoriile social-vulnerabile.
 8. Îmbunătățirea cooperării dintre mass-media și instituțiile din sistemul justiției.

 

Aplicanții  interesați trebuie să prezinte un dosar de concurs care va conține: 

 

 1. Formularul de proiect;
 2. Bugetul detaliat al proiectului;
 3. CV-ul echipei de proiect;
 4. Dovada parteneriatelor:
  • Scrisori de intenție din partea terţilor;
  • Contracte de sponsorizare;
  • Dovada colaborării sau parteneriatul cu alte autorităţi publice, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale;
  • Alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;
  • Alte documente considerate relevante.

       5. CV-ul organizației (în cazul organizațiilor);

6. Certificatul de înregistrare/Extras (în cazul organizațiilor);

 

 

Pentru detalii adiționale, vă invităm să consultați:

 1. Termenii de referință a Programului de Granturi;
 2. Ghidul de raportare și monitorizare.

Procedura de aplicare

Termenul limită de aplicare este 22 septembrie 2023, ora 23:59 (GMT +3). Dosarele recepționate după termenul limită nu vor fi luate în considerație de către Comisia de Evaluare a Programului de Grant. Aplicantul poate depune un singur dosar pentru programul de grant - Maratonul Justiției III

Rezultatele procesului de selecție vor fi anunțate până pe 30 septembrie 2023. Dosarele de aplicare se vor transmite prin e-mail, la ao.invento@gmail.com cu titlul "Programul de granturi – Maratonul Justiției".

În perioada de aplicare, echipa INVENTO poate fi contactată pentru întrebări de clarificare la același e-mail, indicat mai sus.

***

Programul de Granturi – Maratonul Justiției III, se desfășoară în cadrul proiectului „Responsabilizarea sectorului de justiție din Moldova” cu suportul financiar al Biroului de Stat pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncii din SUA, implementat de Freedom House în Moldova în parteneriat cu organizația INVENTO.