Problema tranziției tinerilor din sistemul de învățământ pe piața muncii este una din cauzele șomajului în rândul tinerilor. Chiar dacă nu dispunem de indicatori riguroși de măsurare a relevanţei si calităţii educaţiei, putem, totuși, concluziona că conexiunea dintre piaţa forței de muncă şi sistemul educaţional este una defectuoasă, totuși venim cu o serie de interviuri cu absolvenți ai instituților de învățământ profesional tehnic, care au reușit să se încadreze în câmpul muncii.

Instituția: Colegiul Național de Comerț al ASEM
Anul absolvirii: 2015
Specialitatea: Turism

     Ecaterina Tagîrș, după absolvirea colegiului s-a angajat ca recepționistă la un hotel din Chișinău, unde a lucrat 7 luni după care, a decis să emigreze în Marea Britanie. La Londra a lucrat in calitate de recepționistă, actualmente a fost promovată la poziția de șefă de tură și respectiv relații cu clienții.

1. De ce ai ales meseria studiată?

 Am considerat că specialitatea dată este cea mai apropiată de înclinațiile și interesele mele, cât și cunoștințele deja acumulate în anii de gimnaziu.

2. Înainte de alegerea meseriei, ai avut parte de orientare profesională? Crezi că aceasta este necesară? Meseria ți-a fost ușor să o alegi?

Personal mi-a fost destul de ușor să aleg specialitatea deoarece mi-am acordat suficient timp să iau o decizie în privința acțiunilor mele după gimnaziu și aveam suficient suport din partea familiei. Nu am avut parte de orientare profesională însă consider că mulți din colegii mei ar fi avut nevoie de ea. Cunosc persoane care au picat după primul an de studii iar acest lucru ar fi fost evitat dacă persoanele date și-ar fi ales drumul corect.

3. Cum apreciezi condițiile din instituție? Ai beneficiat de suficient echipament/mobilier pentru studii ?

Făcând abstracție de faptul că mobilierul și clădirea instituției nu este suficient de modernă și unele săli de clasă nu erau sufucient de încăpătoare pentru grupele mari, avem avut parte de toate cele necesare.

4. Cum descrii relația cu maiștrii/profesorii?

Am avut relații bune cu majoritatea profesorilor. De obicei profesorii sunt prietenoși cu elevii sârguincioși și dornici de carte. Cei mai mulți au fost competenți și gata să ajute cu explicații și cunoștințe adăugătoare dacă era nevoie.

 5. În timpul studiilor, unde ai făcut stagiul de practică?

Am făcut stagiul de practică la Jazz Hotel și agenția de turism Sindbad Tur.

 6. Ce ai  învățat (cunoștințe, competențe) din experiența stagiului?

Lungimea stagiului de practică nu a fost suficientă pentru acumularea unor cunoștințe semnificative, doar lucruri superficiale despre pregătirea de expoziții și lucrul cu clienții.

7. A contribuit stagiul de practică la găsirea unui loc de muncă/încrederea că vei găsi un loc de muncă?

După stagiul de practică mi s-a oferit un loc de muncă în agenția de turism pe care l-am refuzat în favoarea unei oferte mai bune. Am avut un job part time în perioada studiilor iar imediat după absolvire mi s-a oferit poziția de recepționist și mărire de salariu din partea companiei pentru care lucrasem.

 8. În timpul studiilor, ai avut manuale suficiente/suport curs? De unde le găseai?

 Am avut suficiente manuale și suport de curs. Majoritatea erau oferite de colegiu sau se găseau în biblioteca lui, restul le găseam pe internet și foarte puține am procurat.

 9. Te simți pregătit pentru profesia ta cu competențele și cunoștințele din studii?

 Cunoștințele acumulate la colegiu au fost mult mai ample în comparație cu ceea ce se cerea la lucul meu de muncă din Moldova și mult prea diferite de ceea ce am făcut peste hotare însă colegiul m-a ajutat să mă dezvolt multilateral.

10. Vrei să începi o afacere, la un anumit moment? Dacă da, care sunt barierele la moment să faci acest lucru?

Îmi doresc să încep o afacere într-un domeniu diferit de cel studiat la colegiu și mă pregătesc pentru asta. Barierele sunt lipsa de timp și incertitudinile.

11. Ai beneficiat de bursă/alimentare gratuită/cămin în timpul studiilor? În ce bază ți s-au oferit?

 Am beneficiat de bursă și cămin gratuit. Mi s-au oferit în baza rezultatelor obținute.

12.  După părerea ta, cum sunt condițiile în cămin?

Condițiile la cămin sunt inacceptabile. În primul an am fost 6 persoane în aceeași cameră iar dupa anul 2 am renunțat la cămin deoarece nu era un loc favorabil studiului.

 13.   Dacă ai fi directorul instituției în care ai învățat, care sunt 3 lucruri pe care le-ai face diferit?

    • Raportarea către organe a elevilor/profesorilor care iau mită
    • Modernizarea sălilor de clasă și a căminului (în cazul în care nu s-a realizat deja), mărirea burselor
    • Unii profesori erau incompetenți, de aceea, un proces de recrutare mai riguros

 Ecaterina, echipa INVENTO îți mulțumește pentru deschidere și îți urează cât mai mult spor în ceea ce faci!

_________________________________________________________________________

Rubrica ”Calificare pentru Angajare” face parte din cadrul proiectului ”Calificare pentru Angajare și Productivitate a tinerilor”, implementat de către INVENTO, în cadrul programului de mini-granturi pentru advocacy oferit de Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova , cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.