Problema tranziției tinerilor din sistemul de învățământ pe piața muncii este una din cauzele șomajului în rândul tinerilor. Chiar dacă nu dispunem de indicatori riguroși de măsurare a relevanţei si calităţii educaţiei, putem, totuși, concluziona că conexiunea dintre piaţa forței de muncă şi sistemul educaţional este una defectuoasă, totuși venim cu o serie de interviuri cu absolvenți ai instituților de învățământ profesional tehnic, care au reușit să se încadreze în câmpul muncii. 

Instituția: Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
Anul absolvirii: 2019
Specialiatatea: Informatica

Xenia Damanciuc, este o tânără absolventă a Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, care a izbutit să se angajeze în compania în cadrul căreia a efectuat practica de producție. Astfel, îți propunem să o cunoști pe Xenia, fata pasionată de lumea IT-ului. 

1.       De ce ai ales meseria/specialitatea studiată ?

Am ales domeniul IT, fiindcă mereu mi-a fost interesant să aflu cum lucrează dispozitivele pe care le avem în jur. Datorită acestora ne putem face viața mai ușoară, iar inițiativa de a ajuta oamenii a fost cea care m-a ghidat. Precum și marea dragostea către lumea jocurilor.

 2.       Înainte de alegerea meseriei /specialității, ai avut parte de orientare profesională ? Crezi că aceasta este necesară ? Meseria/specialitatea ți-a fost ușor să o alegi ?

Din câte îmi amintesc a fost o lecție sau poate două în cadrul disciplinei „Educația civică”, însă pot afirma cu certitudine că acest lucru nu este de ajuns. Actualmente sunt destule insituții de învățământ profesional tehnic, care oferă studii de calitate, însă majoritatea elevilor nici nu cunosc despre ele. Citind unele manuale editate în deceniul precedent, am observat că ultimele pagini erau ilustrate cu informații despre colegiile existente . Cred că ar fi bine să se reintroducă acest lucru. Mi-a fost ușor să aleg domeniul IT, pentru că mereu îmi plăcea și părea ceva neobișnuit.

 3.       Cum apreciezi condițiile din instituție ? Ai beneficiat de suficient echipament/mobilier pentru studii ?

Fiind încadrat în diverse proiecte cum ar fi: „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”, sau grație programului de suport financiar al Uniunii Europene pentru susținerea reformei în învățământul vocațional-tehnic al Republicii Moldova, Centrul de Excelență dispune de suficient echipament/mobilier, care oferă elevilor condiții avantajoase pentru studiu.

 4.       Cum descrii relația cu maiștrii/profesorii ?

Au fost și continuă a fi relații foarte bune. Pe mulți dintre ei i-am văzut ca niște prieteni și sunt disponibilă să îi ajut oricând ar avea nevoie.

 5.       În timpul studiilor, unde ai făcut stagiul de practică ?

Primele trei tipuri de practică (de inițiere, instruire, tehnologică) s-au desfășurat în incinta insituției, iar cea din urmă a avut loc în cadrul companiei ICS „Endava” SRL.

 6.       Ce ai învățat (cunoștințe, competențe) din experianța stagiului ?

Stagiul de practică m-a acomodat cu regimul de muncă și  m-a familiriazat cu lucrul în echipă.

 7.       A contribuit stagiul de practică la găsirea unui loc de muncă/încrederea că vei găsi un loc de muncă ? 

Da.

 8.       Cum ai găsit un loc de muncă după absolvire ?

Locul de muncă este și locul unde am activat în cadrul practicii de producție.

 9.       În timpul studiilor, ai avut manuale suficiente/suport curs ? De unde le găseai ?

Toți profesorii de specialitate ne ofereau un suport de curs. În cazul în care acest lucru nu era de ajuns, internetul oferea destulă informație.

 10.   Te simți pregătit pentru profesia/specialitatea ta cu competențele și cunoștințele din studii?

Da.

 11.   Ce nu ți-a plăcut în timpul studiilor tale ?

În mare parte totul a fost bine, poate doar faptul că unele tehnologii erau predate după o metodologie mai veche.

 12.   Ai beneficiat de bursă/alimentare gratuită/cămin în timpul studiilor? În ce bază ți s-au oferit?

În timpul studiilor am beneficiat de bursa, ce a fost oferită în baza rezultatelor obținute în cadrul unui semestru.

 13.   Dacă ai fi directorul instituției în care ai învățat, care sunt 3 lucruri pe care le-ai face diferit?

Aș invita mai mulți angajați din diverse companii IT, care ar putea organiza niște cursuri în cadrul instituției.

________________________________________________________________________________________________ 

Rubrica ”Calificare pentru Angajare” face parte din cadrul proiectului ”Calificare pentru Angajare și Productivitate a tinerilor”, implementat de către INVENTO, în cadrul programului de mini-granturi pentru advocacy oferit de Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova , cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.