60 de profesioniști din sectorul justiției vor continua să monitorizeze implementarea prevederilor foii de parcurs a Agendei de dezvoltare durabilă pentru justiție (Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 16 „Pace, justiție și instituții puternice”). Angajamentul a fost făcut în cadrul Post Forumului „Justiție pentru toți - Agenda 2030”, desfășurat la data de 30 iunie și 1 iulie, curent. La evenimentul, care s-a desfășurat online, au participat reprezentanți ai Guvernului, judecători, procurori, avocați, reprezentanți ai mediului academic și ai organizațiilor neguvernamentale, mass-media și parteneri de dezvoltare.

Evenimentul este o continuare aForumului Național „Justiție pentru toți - Agenda 2030”, desfășurat în februarie 2020,  unde profesioniști din sistemul de justiție și societatea civilă s-au angajat activ în monitorizarea foii de parcurs a Agendei de dezvoltare durabilă pentru justiție.  Drept rezultat, au fost elaborate o serie de recomandări pentru ca toți actorii relevanți din justiție să atingă țintele stabilite la nivel național până în 2030 (prevederilepot fi accesate aici).

 

Participanții la Post Forum au lucrat în trei ateliere, definite în corelare cu țintele ODD 16:

  • Atelierul I: Creșterea accesului la justiție pentru toți;
  • Atelierul II: Reducerea corupției;
  • Atelierul III: Comunități sigure și securizate.

 

Printre recomandările participanților la eveniment se numără:

  • Instituirea unui mecanism de asigurare a sustenabilității financiare a instituției medierii și dezvoltarea programelor de capacitare continuă și evaluare a mediatorilor;
  • Includerea în pachetul educațional, la toate treptele, a modulelor de instruiri în domeniul prevenirii corupției;
  • Consolidarea independenței mass-media, inclusiv prin stabilirea, respectarea și monitorizarea accesului la informație, a obligativității de a publica datele privind fondatorii instituțiilor media, sursele de finanțare etc.
  • Asigurarea unui proces transparent și participativ de elaborare a actelor normative, promovarea angajamentului normativ pentru decidenții politici;
  • Evaluarea înainte de termen a judecătorilor și procurorilor, în scopul excluderii din sistem a persoanelor cu probleme de integritate și a celor neprofesioniste;
  • Elaborarea unor programe de instruire non-formală a copiilor sub vârsta răspunderii penale despre consecințele comiterii infracțiunilor;
  • Desfășurarea campaniilor de informare despre drepturile și protecția victimelor infracțiunilor.

 

Post Forumul „Justiție pentru toți – Agenda 2030” a fost posibil datorită guvernului Statelor Unite în cadrul proiectului „Mobilizarea societății civile pentru sprijinirea integrității judiciare în Republica Moldova” implementat de Freedom House, cu sprijinul Ambasadei Suediei, prin intermediul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova.