Loading...

Anunțuri

Contribuie la îmbunătățirea calității justiției din Republica Moldova

Sistemul de justiție din Republica Moldova se confruntă cu diverse probleme ce țin de funcționarea statului de drept și accesul cetățenilor la justiție. De aceea, dacă ai avut/ai calitatea de justițiabil (persoană care a interacționat cu lucrătorii din domeniul justiției, fie avocat, procuror, judecător, notar, etc.) poți oferi o apreciere serviciilor acestora și veni cu recomandări de îmbunătățire.

Program de granturi în sectorul justiției - Maratonul Justiției II

Asociația INVENTO este o organizație neguvernamentală, non-profit și apolitică, înființată în anul 2011 în scopul promovării dezvoltării socio-economice și justiției sociale. Organizația contribuie la capacitarea umană prin elaborarea și implementarea unor programe în domeniul: justiției, economiei sociale, educației și bunei guvernări.

Rolul educației juridice în democrație și statul de drept

Apel deschis: Companie pentru elaborarea și derularea unui programu de consolidare a capacităților pentru profesioniștii din domeniul justiției din patru regiuni

Din luna martie a anului 2020, INVENTO este un partener pentru implementarea Programului de Dezvoltare al Națiunilor Unite (UNDP Moldova) în consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova (în continuare - Proiect), finanțat de Suedia.

Call for proposals for Company to elaborate and run a capacity building program for justice professionals in fours regions of the country

Since March, 2020, INVENTO is a partner for the implementation of the United Nations Development Program (UNDP Moldova) in Strengthening Efficiency and Access to Justice in Moldova (hereinafter – the Project), funded by Sweden.